slide-button
+9
°
C
+
+
Beograd
Tuesday, 19
Wednesday
+13° +
Thursday
+16° +
Friday
+14° +
Saturday
+15° +
Sunday
+12° +
Monday
+11° +
See 7-Day Forecast
VODE.RS - ENERGIJA VODE ZA VAS
Dobro došli na vode.rs
MI SMO KOMPANIJA SPECIJALIZOVANA ZA ODRŽAVANJE KVALITETA VODE
AQUA CRYSTAL je vaš pouzdan partner u razvoju, projektovanju, izgradnji i održavanju bazena za kupanje, postrojenja za prečišćavanje pijaćih, otpadnih, rashladnih i tehnoloških voda u domaćinstvima i proizvodnim pogonima
Aqua Crystal doo nudi svojim klijentima usluge analize kvaliteta voda (pijaćih, otpadnih, tehnoloških). Na osnovu analize dobijenih rezultata dajemo najbolja tehničko-komercijalna rešenja u cilju rešavanja problema prečišćavanja voda.
DEZINFEKCIJA PIJAĆE VODE
Dezinfekcija predstavlja proces uništavanja mikroorganizama prisutnih u pijaćoj vodi.
Danas se najčešće upotrebljavaju uređaji za doziranje pomoću dozirne pumpe kojom upravlja protok ili kontroler koji meri rezidualni hlor.
TESTERI I HEMIKALIJE
Distribuiramo hemikalije za tretman voda, jedinjenja hlora, peroksida, persirćetne i sumporne kiseline. Natrijum hlorid, ferohlorida, aluminijum sulfata, polialuminuijum hlorid... Proizvodimo elektolizom rastvore aktivnog hlora u pakovanju od 1 do 5 litara.
STRUKTUIRANJE I AKTIVIRANJE VODE
Uređaje za aktiviranje i struktuiranje vode se koriste za protočne pijaće, bazenske kao i vode za tuširanje.
Voda se struktuira i aktivira tako da se intenzitet razmene između vašeg tela i vode u kojoj se kupate povećava više desetina puta.
KONTROLA KVALITETA VODE
Merenje parametara prečišćene vode pokazuje efikasnost uređaja za prečišćavanje sirove vode. Parametri moraju biti ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija definisanih Pravilnikom o mikrobiološkoj i hemijskoj ispravnosti.
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA
Veštačka inteligencija omogućuje automatizaciju rutinskih i ponavljajućih poslova. Automatizovani rad uređaja se memoriše u bazu podataka na osnovu koje veštačka inteligencija predviđa modele budućeg rada, potrebe za servisom ili održavanjem sistema.
UREĐAJI ZA OMEKŠAVANJE VODE
Omekšavanje vode (uklanjanje kamenca) predstavlja hemijsku reakciju uklanjanja bikarbonata kalcijuma i magnezijuma iz vode. Pokreće se process automatske regeneracije u trajanju od oko 80 min, nakon koga uređaj daje potpuno ili redukovano omekšanu vodu.
KOTROLA KVALITETA VODE HIPOGEN CON i SC
Hipogen Con i SC uređaji se primenjuju u vodovodima i spa bazenima sa slanom vodom. Sastoje od uređaja za proizvodnju aktivnog hlora iz slane vode (elektoda i napajanje), mernog uređaja (sonde i kontroleri) za merenje kvaliteta vode tj pH i ORP vrednosti i uređaja za doziranje (dozirna pumpa i posuda sa rastvorom). U slučaju tretmana vode slatke vode u bazenu za kupanje uređaj se sastoji od dve dozir pumpe, a bez uređaja za proizvodnju aktivnog hlora.

Detaljnije ➜
HIPOGEN SISTEMI ZA PROIZVODNJU AKTIVNOG HLORA

HIPOGEN je uređaj za proizvodnju rastvora aktivnog hlora elektrolizom rastvora kuhinjske soli. Pri elektrolizi razblaženog rastvora kuhinjske soli na anodi se odvija reakcija izdvajanja hlora, dok se na katodi izdvaja gasoviti vodonik. Hlor, koji nastaje na anodi odmah hidrolizuje dajući "aktivni hlor". Znači, pri elektrolizi razblaženog rastvora NaCl praktično nema gasovitog hlora. Ulazne sirovine su kuhinjska so, voda i električna energija.

Detaljnije ➜