slide-button
+9
°
C
+
+
Beograd
Tuesday, 19
Wednesday
+13° +
Thursday
+16° +
Friday
+14° +
Saturday
+15° +
Sunday
+12° +
Monday
+11° +
See 7-Day Forecast
 
BAZENI ZA KUPANJE
VODE.RS - BAZENI ZA KUPANJE ➜
BAZENI ZA KUPANJE
Upravljanje kvalitetom vode u bazenima je relativno složena problematika, pa je rešavanje problema najvećim delom bazirano na preporukama SZO. Bazeni mogu biti privatni (kućni), polujavni (npr. u hotelima, školama, raznim klubovima, na brodovima za krstarenje) ili javni. Svaki tip bazena ima različite potencijalne probleme vezane za njegovo funkcionisanje i korištenje, odnosno korisnici mogu biti izloženi donekle različitim opasnostima ili različitim stepenima rizika od iste opasnosti.

Kod obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za bazene, odnosno kod njene pripreme, primenjuje se sledeće pravilo:
- pre dezinfekcije iz vode treba odstraniti organske materije

Na taj način postiže se maksimalni efekat dezinfekcije, uz minimalnu dozu dezinfekcionog sredstva i minimalne količine produkata dezinfekcije. Sa epidemiološkog aspekta, kao jedino ispravno rešenje, smatra se bazen sa recirkulacijom vode, koja u sebi sadrži i odgovarajuće prečišćavanje i dezinfekciju vode. Prema tome vodu koja se postepeno zagađuje tokom upotrebe, treba prečistiti i vratiti u bazen.


VODE.RS - BAZENI ZA KUPANJE ➜
FILTRACIJA

FUNKCIONISANJE I PRANJE FILTERA:
Svaki bazen poseduje filter za fizičku filtraciju. Filter se sastoji obično od kvarcnog peska različite granulacije, mada sve vise se koriste I višeslojni nasipi od kvarcnog peska, staklenog peska, zeolita, antracita I turbideksa. Na početku filtracije filterski sloj je čist i gubitak pritiska filtracije je mali.
Kako filtracija teče, u filterskom sloju se nakupljaju čestice mutnoće izdvojene filtracijom, smanjujući porozitet filtarskog sloja, što dovodi do porasta razlike pritiska na ulazu i izlazu, tj. do povećanja pada pritiska filtracije.
Prema tome, porast pada pritiska je indikator sve veće zaprljanosti filterskog sloja, a posledica toga je smanjenje kvaliteta profiltrirane vode (dolazi do porasta mutnoće, povećava se i rizik od prolaženja mikroorganizama ciste protozoa i amabe). Kada porast pada pritiska ili smanjenje kvaliteta filtrirane vode , pređe dozvoljenu vrijednost, prekida se filtracija i filter tj. filterski sloj se pere. Da bi se poboljšao efekat filtracije neophodno je primeniti i flokulaciju ili upahuljivanje pomoću preparata. Važna osobina flokulacionih procesa je da rešava osnovni tehnološki zadatak:

- uklanjanje nepoželjnih dispergovanih koloidnih i rastvorenih primesa iz vode

Njegovo mesto u tehnološkoj liniji prečišćavanja vode bazena je nakon mehaničkog prečišćavanja vode odgovarajućim sitima, a pre operacije brze filtracije. Flokulacija se mora sprovoditi jer se tim putem uklanjaju koloidne čestice, koje se ne uklanjaju dobro filtracijom, a negativno utiču na sigurnost hlorisanja vode. Svaka voda prirodnog porekla sadrži manju ili veću koncentraciju prirodnih organskih materija (POM). Njihovo prisustvo je nepoželjno u vodi koja se hloriše jer u reakciji sa hlorom obrazuju toksična jedinjenja – trihalometane i druge toksične nusproizvode hlorisanja. Kako bi se izbeglo formiranje ovih nepoželjnih jedinjenja, sadržaj POM treba smanjiti na najmanju moguću meru, pre procesa hlorisanja vode. Flokulacija je metoda uklanjanja POM iz vode sa efikasnošću od blizu 80%, pri čemu je potrebno tačno utvrditi opimalne uslove flokulacije.VODE.RS - BAZENI ZA KUPANJE ➜
PARAMETRI KVALITETA BAZENSKE VODE
Koncentracija hlora u vodi
Doziranje hlora u vodu je najčešći način dezinfekcije vode, naročito one u bazenu. Hlorisanje vode se prvenstveno ostvaruje zbog uklanjanja bakterija i algi. Hlor se može dodati u različitim oblicima, u tečnom obliku, kao tablete ili granule. Ukoliko se voda ne tretira pravilno može doći do razvoja bakterija kao što je ešerihija koli, salmonela i legionela, koje predstavljaju značajan rizik po ljudsko zdravlje. Ovo je naročito izraženo ukoliko se voda greje jer topla voda je izuzetno pogodna za razvoj algi i mikroorganizama. Optimalna količina rezidualnog hlora u bazenima za kupanje je od 0,5 do 1.0 mg/l. Takođe, s vremena na vreme potrebno je dodati veću količinu hlora odjednom kako bi se eliminisali mikroorganizmi koji nisu uklonjeni prilikom redovnog hlorisanja vode.

Koncentracija hlora u vodi
Ovaj parametar je jedan od najbitnijih što se tiče kvaliteta bazenske vode. Idealna pH vrednost za bazen je između 7.0 i 7.6. Odstupanja od ove vrednosti može dovesti do iritacije kože i očiju kod kupača, kao i do slabije efikasnosti u uklanjaju bakterija. Ukoliko je pH vrednost previše niska može do doći ko korozije metalnih delova u bazenu. Ukoliko je previše visoka dolazi do stvaranja kamenca.

Tvrdoća voda
Koncentracija bikarbonata kalcijuma i magnezijuma u vodi, odnosno tvrdoća vode utiče na čistoću vode. Ukolika je tvrdoća vode previsoka, voda će biti zamagljena i doći će do stvaranja kamenca koji oštećuje filtere i cevi. Optimalna tvrdoća vode u bazenu za kupanje je oko 7 nemačkih stepeni.

Temperatura vode
Od temperature vode i pH vrednosti zavisi i efikasnost hlora. Što je niža temperatura manja je efikasnost hlora u dezinfekciji. Ukoliko je temperatura visoka dolazi do brže razgradnje hlora i stvaranja kamenca. Idealna temperatura vode u bazenu je između 26°C do 30°C.

Bazeni sa slanom i slatkom vodom
Jedini smo domaći proizvođač opreme za bazene, a zastupamo i opremu renomiranih svetskih proizvođača bazenske opreme. Možemo vam pomoći u planiranju, projektovanju, ugradnji opreme i održavanju i servisiranju opreme. Tipovi bazena koje nudimo su prelivni, skimerski kao i kombinovano skimersko prelivni. Samo betonsko korito može biti izgrađeno od betona, plastike, keramike ili lajnersko. Oblici i topografija bazena su stvar dogovora sa investitorom.
Najbolji način da ostvarite uspešnu dezinfekciju vode u vašem bazenu, đakuziju ili hidromasažnoj kadi je korišćenje domaćeg HIPOGEN SC-CON uređaja.
Glavna prednost korišćenja HIPOGEN SC – CON uređaja je što eliminiše upotrebu bazenske hemije, što značajno utiče na opšte zdravlje.
VODE.RS - BAZENI ZA KUPANJE ➜
PREDNOSTI KORIŠĆENJA SLANE VODE U BAZENIMA ZA KUPANJE I HIDROMASAŽNIM KADAMA

Dakle, ovaj postupak ne samo da je prijateljski nastrojen prema okolini, već je i ekonomičan. Osim navedenog, sol vodi pruža izvanredne karakteristike koje pozitivno utiču na našu kožu.
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
HIPOGEN R-CON
Količina soli u bazenu od 0,3 % je potpuno dovoljna da uređaj za elektrolizu proizvede hipohlorastu kiselinu HOCl, koja ima sposobnost dezinfekcije, odnosno uništavanja algi, klica i bakterija. Tokom ove reakcije, so se ponovo stvara. Na taj način, uz pomoć Hipogena, dobijate potpuno prirodnu dezinfekciju bazenske vode.
Potrebna količina soli u vodi je veoma niska (0,3 %), što je jednako salinitetu ljudske suze. Za poređenje, morska voda sadrži 3,5 % soli. HIPOGEN R uređaj za dezinfekciju bazenske vode može koristiti standardne elektrode "S" i samočisteće elektrode "SC".HIPOGEN R-CON
Najbolji način prečišćavanja vode u vašem bazenu je putem prirodnih procesa (ekološki način) i dezinficijensa koji se stvaraju u prirodi, jer samo oni nisu štetni po čoveka i ekosistem. Bez sumnje, jedan od prirodnih postupaka dezinfekcije vode je zračenje koje dobijamo od Sunca, kao i dezinfekcija ozonom koji nastaje nakon grmljavine. U cilju simuliranja ovih prirodnih procesa, konstruisali smo uređaje koji proizvode pomenute dezinficijense. UV-ozon generatori značajno smanjuju (do 80%) potrebe za dezinfekcijom hlornim jedinjenjima i čine tretiranu vodu bezbednom sa zdravstvenog aspekta. Uz pomoć elektrohlorinatora Hipogen R, iz slane bazenske vode proizvodi se mekani aktivni hlor koji obezbeđuje neophodan minimalan rezidualni nivo, što garantuje dužu sterilnost vode.
Shema instalacije uređaja za dezinfekciju i regulaciju pH HIPOGEN CON sa spa vodom (0,3% NaCl)
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
HIPOGEN CON
U našem programu takođe imamo i uređaje (slede prirodni postupci dezinfekcije) koji se mogu primeniti u bazenima sa slatkom vodom. Oni takođe koriste predtretman sa UV-ozon generatorima. Nakon toga, radi stalnog praćenja kvaliteta bazenske vode, možemo vam ponuditi uređaj Hipogen Con. Uređaj Hipogen Con neprekidno meri dva najvažnija parametra bazenske vode pomoću mernih sondi: pH vrednost i vrednost zaostalog hlora u vodi. Uređaj je podešen da održava pH vrednost između 7,1 i 7,5 dodajući neorgansku kiselinu pomoću dozirne pumpe. Takođe su podešeni parametri za rezidualni hlor, koji se održava između vrednosti 0,3 i 0,8 mg/l, što garantuje da u bazenskoj vodi nema opasnih bakterija. Blok šema jednog takvog uređaja data je na slici


Shema instalacije uređaja za dezinfekciju i regulaciju HIPOGEN CON sa slatkom vodom
VODE.RS - ODRŽAVANJE KVALITETA VODE ➜
POTROŠNI MATERIJALI I HEMIKALIJE

Elektrode SC za elektolize


U našem programu takođe imamo i uređaje (slede prirodni postupci dezinfekcije) koji se mogu primeniti u bazenima sa slatkom vodom. Oni takođe koriste predtretman sa UV-ozon generatorima. Nakon toga, radi stalnog praćenja kvaliteta bazenske vode, možemo vam ponuditi uređaj Hipogen Con. Uređaj Hipogen Con neprekidno meri dva najvažnija parametra bazenske vode pomoću mernih sondi: pH vrednost i vrednost zaostalog hlora u vodi. Uređaj je podešen da održava pH vrednost između 7,1 i 7,5 dodajući neorgansku kiselinu pomoću dozirne pumpe. Takođe su podešeni parametri za rezidualni hlor, koji se održava između vrednosti 0,3 i 0,8 mg/l, što garantuje da u bazenskoj vodi nema opasnih bakterija. Blok šema jednog takvog uređaja data je na slici


Hemikalije za tretman vodeRučni i digitalni testeri za merenje kvaliteta vode


Distribuiramo potrebne hemikalije za tretman voda su veoma raznovrsne, kao što su tečna jedinjenja hlora, peroksida, persirćetne kiseline, sumporne kiseline. Natrijum hlorid, ferohlorida, aluminijum sulfata, polialuminuijum hlorid... Proizvodimo elektolizom rastvore aktivnog hlora Hiposept u pakovanju od 1 lita do 5 litara. Koristi se za dezinfekciju RO cevi i opreme za reversnu osmozu, kao i za dezinfekciju površina u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.