Dezinfekcija pijaće vode

Znate i sami da je veliki problem i ono o čemu svako od nas često razmišlja, da li pijemo dobru vodu? Zdravu vodu? Bakteriološki ispravnu vodu?

Svima nam je poznato da je zakonska obaveza, a istovremeno i osnovni tretman – dezinfekcija (hlorisanje) pijaćih voda. Drugim rečima, vodu treba hlorisati, a u slučajevima kada treba izvršiti hlorisanje / dezinfekciju vode manjih kapaciteta, (hlorisanje vode u malim i srednjim vodovodima), upravo iz zdravstvenih razloga, MI preporučujemo HIPOGEN B uređaj, koji elektrohemijski proizvodi i dozira natrijum hipohlorit NaOCl na mestu korišćenja.

U ponudi imamo i uređaje za dezinfekciju pijaćih voda sa UV zračenjem, hlordioksidom i jonima plemenitih metala (jonajzer).

Uređaji se mogu primeniti u hotelima, školama, bazenima, manjim vodovodnim sistemima, mesarama, klanicama, mlekarama itd.

Da bi se zadovoljili propisani standardi o kvalitetu pijaćih voda, projektujemo i montiramo uređaje za: koagulaciju, flokulaciju, taloženje, filtriraciju, deferizaciju, demanganizaciju, adsorpciju, omekšavanje, denitrifikaciju, dearsenizaciju, ultrafiltraciju i reverznu osmozu.