KAKO ISPOŠTOVATI ZAKON I IZBECI KAZNU, A ŠTO JE NAJVAŽNIJE –KAKO SAČUVATI PRIRODU?

JEDNOSTAVNO I EFIKASNO !!!!

Uvođenje novih standarda u proizvodnju i uvodjenje novih zakona i kazni za nepostovanje propisa o preciscavanju otpadnih voda, nameće KORIŠĆENJE uređaja i postrojenja za njenu preradu. Jedino kao takva voda se moze ispustiti u recipijent.

Načelo odgovornosti zagadjivaca – pravno ili fizičko lice koje svojim svojim nezakonitim ili neispravnim aktivnostima dovodi do zagađenja životne sredine, odgovorno je u skladu sa zakonom.

Budući da sastav, naročito industrijskih otpadnih voda varira u zavisnosti od porekla, ne postoji ni jedan pokazatelj koji je zajednicki za sve otpadne vode, a samim tim ni tipski uredjaj ili postrojenje za prečišćavanje istih. Standardi se formulišu na osnovu čitavog niza parametara, kao što su: boja, mutnoća, pena, ulja i masti, BPK5 i HPK, pH, suva materija, suspendovane čestice, teški metali, nutrijenti (azot i fosfor), toksične supstance itd.

Naši uređaji i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su u potpunosti automatizovani. Sastoje se od niza fizičko-hemijskih i bioloških operacija koje su neophodne da bi parametri takve vode zadovoljili zakon o vodama koja se ispušta u određeni recipijent. Redovne analize takve vode od strane ovlašćene ustanove rezultuju dobijanje vodoprivredne dozvole.

preciscavanje-otpadnih-voda-ciklus