Kontrola vode u bazenu za kupanje

Kvalitet bazena je kvalitet vode u njemu!

Svakome od nas je dosadilo da stalno trči oko bazena i meri prisustvo hlorai i ph vrednosti vode. Čas je mnogo hlora, čas je malo hlora, čas je visoka vrednost ph, čas niska…

Preciznim podešavanjem vrednosti ovih parametara, voda u bazenu je čista i prijatna, ne izaziva iritacije (crvenilo očiju), obezbeđuje dugotrajnu zaštitu vaših objekata i opreme i znatno smanjuje potrošnju hemikalija za održavanje vode u bazenu.

Rešenje ćete pronaći kod nas – HIPOGEN CON

Da bi voda bila čista i bakteriološki ispravna potrebno je da je da bude neutralna i da sadrži u maloj količini  sredstvo za dezinfekciju. A da bi bila neutralna neophodno je da se stalno meri pH vrednost i dodaje tečno sredstvo koje će održavati pH u optimalnim vrednostima. I, kao treće, da bi voda imala dovoljno sredstva za dezinfekciju neophopdno je stalno meriti prisustvo hlora u vodi.

Naš tim je razvio male uređaje (kontrolere) koji neprekidno  mere pomoću odgovarajućih sondi pH vrednost i prisustvo hlora u vodi,  prikazuju vrednost tih parametara na displeju i uključuju ili isključuju dodavanje potrebnih hemikalija sve dok se ne postigne optimalni kvalitet vode. Sredstva za regulisanje kvaliteta vode se dodaju samo kada je to potrebno.

ph-kontroler-vode

ph kontroler vode

hlor-kontroler-vode

hlor kontroler vode

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis rada

Slika instaliranog uređaja HIPOGEN CON

Slika instaliranog uređaja HIPOGEN CON

Uređaj HIPOGEN CON pomoću ORP I pH CONTROLLERA meri potencijal sa ORP I pH elektrode koji je proporcionalan sadržaju hlora odnosno kiseline u bazenskoj vodi. Izmerena vrednost potenciala prikazuje se na LED displeju.

Na slici je prikazan  izgled prednje ploče ORP CONTROLLERA za merenje nivoa hlora u vodi. Pored LED displeja na prednjoj ploči  nalazi se i LED dioda Re koja prikazuje stanje releja RE u ORP I pH CONTROLLER-u.


display-kontrolera

Na zadnjoj ploči CONTROLLER-a nalaze se kleme za priključenje uređaja, prekidač SW1 i dva višeokretajna trimer potenciometra za podešavanje gornje I donje granice za uključenje i isključenje komandnog releja Re. Komandni relej uključuje ili isključuje doziranje hemikalija (hlora, regulatora pH). Kada se dostigne gornja zadata vrednost doziranje se zaustavlja, a kada ta vrednost padne na donji zadati nivo doziranje se ponovo uključuje. Kada svetli led diode Re doziranje je uključeno.

Zadate vrednosti se podesavaju sa trimer potenciometrima koji se nalaze na telu kontrolera.