23/03/2015
tuš kabine

Kamenac i tuš kabine

Svi koji imaju tuš kabinu su se sigurno suočili sa problemom kamenca. Ova neugodna pojava je neizbežna u praktično svim gradovima usled vodovodne infrastukture i tvrdoće […]
01/07/2014

Kako dezinfikovati vode?

Najveće epidemije kao što su kolera, kuga, tifus, i dr se prenose bakteriološki neisparvnom vodom. Jedna od mera u prevenciji oboljenja izazvanih higijenski neispravnom hranom i […]