1

Aqua Crystal je naučno – proizvodni centar koji se bavi naučno-istraživačkom i proizvodnom delatnošću.

Istraživanje i razvoj realizujemo u Beogradu, (Srpska akademija nauka i umetnosti i Tehnološki fakultet Univerziteta u Beogradu),  dok je prototipska proizvodnja smeštena u Popovićima kod Kraljeva.

Svi naši proizvodi su patentirani i plod su sopstvenog razvoja. Aqua Crystal okuplja grupu u svetu afirmisanih naučnih radnika i stručnjaka raznih specijalnosti sposobnih za rešavanje složenih problema u tehnologijama eksploatacije i tretmana voda, elektohemijske sinteze i površinske zaštite materijala.

Timski rad, efikasnost, odgovornost, konstantno poboljšanje kvaliteta, posvećenost kupcima, zaštita životne sredine – stalni su ciljevi naseg poslovanja i oslonac budućnosti.

Osnovna delatnost naseg preduzeća je istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama što podrazumeva inovativni i stalni rad na tehnološkom razvoju novih proizvoda u oblasti tretmana voda.  Usredsređeni smo na kvalitet I naših usluga prema potrošačima i njihove potrebe, jer potreba je majka inovacije.

Naša obaveza je da pratimo nove tehnologije, a naročito one čiste, zdrave, ekološke, uvažavajući naravno i ekonomske parametre. Našim klijentima uvek dajemo na uvid sva rešenja koja postoje na tržištu sa posebnim akcentom na one koje su ekološke i za čoveka neškodljive. Primena ovih tehnologija daje doprinos održivom razvoju i zdravlju svih nas, a time donosi i određene uštede koje čine cenu vode.

ZDRAVA VODA JE OSNOVA ZDRAVLJA SVAKOG OD NAS

 

 TRI SU PRAVCA DELOVANJA NAŠEG TIMA:

 1. PROIZVODNJA UREĐAJA ZA DEZINFEKCIJU VODA
 2. INSTALACIJA OPREME ZA JONOIZMENJIVAČKU I FIZIČKU FILTRACIJU
 3. USLUGE ISPITIVANJA KVALITETA VODE, SAVETI I REMONT SISTEMA

PROIZVODI

Proizvodimo sledeće uređjaje za dezinfekciju voda:

 • generatore za proizvodnju hipohlorita (aktivnog hlora)
 • generatore jona
 • UV sterilizacija
 • uređaje za magnetni tretman vode
 • omekšavanje vode – uklanjanje kalcijuma i magnezijuma iz vode
 • deferizacija i demanganizacija vode
 • uklanjanje amonijaka, nitrita, i nitrata iz vode
 • demineralizacija
 • ultrafiltracija
 • nanofiltracija – revers osmoza, dezinfekcija
 • mehanička filtracija vode (uklanjanje mutnoće)

 

SAVETOVANJE

Ispitujemo kvalitet voda (hemijske i bakteriološke analize) pijaćih, bazenskih i tehnoloških voda. Dajemo savete kako bi vode po kvalitetu zadovoljile propisane standarde.  Sagledavamo uslove eksploatacije u pogonima, pa iste prema potrebi poboljšavamo, otklanjamo uzroke problema, prepravljamo  i dorađujemo postojeća rešenja na proizvodnim linijama u cilju poboljšanja efikasnosti postojećih tehnologija.

SERVIS

Servis opreme je takođe deo naših aktivnosti (dozirnih sistema, pumpi, transmitera, uređaja, senzora) sa svim komponentama automatike za rad vodovoda i bazenskih sistema. Servisiramo (prepravljamo, popravljamo i izrađujemo) elektode, reaktore, AC/DC prekidačka napajanja na uređajima koji in situ proizvode hipohlorit.

Zašto sa nama da radite i zbog čega da nam verujete?

Zato što smo MI tu zbog VAS !

Da rešimo svaki vaš problem

Da vam budemo na raspolaganju 24 sata

Da vam damo pravi savet i Da vam pomognemo

prof lj trisovicNa čelu našeg tima nalazi se Prof. dr Tomislav LJ.Trišović

Rođen je 7. maja 1962.godine u Kraljevu. Završio je Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu 1988. godine. Magistrirao je 1993. god. u Centru za multidisciplinarne studije u Beogradu sa temom «Galvansko taloženje laminarnih galvanskih kompozita». Izabran je u zvanje istraživača-saradnika 1994. godine u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu. Doktorirao je 2004. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu odbranivši tezu «Kinetika elektrohemijske reakcije redukcije glukoze». U zvanje naučnog saradnika izabran je 2004, a u zvanje višeg naučnog saradnika 2010. godine.

Oblasti interesovanja: fenomeni elektrohemijskog taloženja i rastvaranja metala, legura i drugih metalnih kompozita, elektroorganska sinteza i karakterizacija prahova.


Patenti

K. Krsmanović, A. Despić, T. Trišović, V. Marinović, „Uređaj za elektrolitičku proizvodnju gasa za visokotemperaturno zavarivanje i sečenje metala“, P 276/93.

N. Trišović, T. Trišović, „Vibracioni separator za sejanje materijala“, Beograd, MP-71/96 (1998) primenjen LIFAM- Stara Pazova.

N. Trišović, T. Trišović, „Cilindrični separator za sejanje materijala“, Beograd, MP-41/97 (1998) primenjen LIFAM- Stara Pazova.

T. Trišović, N. Krstajić, N. Trišović, „Cevni elektrohemijski reaktor sa mešovitom bipolarnom i unipolarnom vezom“, P-39/97.

T. Trišović, N. Krstajić, N. Trišović, „Cevni elektrohemijski reaktor sa bipolarnom vezom energetskih šina i unipolarnom (zavareno-presovanom) vezom elektroda“, MP-100/97.

N. Krstajić, V. Jović, T. Trišović, B. Rađenović, „Automatski uređaj za elektrohemijsku dezinfekciju pijaće vode“, MP-56/97. Proizvođač SIGMA – Kula (Hlorogen).

T. Trišović, S. Radović, „Uređaj za ručno punjenje sudova određenom količinom tečnosti“, MP-38/97.

T. Trišović, N. Krstajić, T. Simović, N. Trišović, „Uređaj za proizvodnju kiseonika i vodonika“, MP-89/97.

T. Trišović, T. Nikić, N. Trišović, „Uređaj za merenje nivoa tečnosti u zatvorenim i otvorenim sudovima“, MP-42/98. (1998)

T. Trišović, N. Trišović,  „Uređaj za aeraciju pijaćih i otpadnih voda“, MP-43/98 (1998)

Lj. Gajić-Krstajić, T. Simović, N. Trišović, T. Trišović, „Uređaj za uniformnu oksidaciju aluminijumskih folija čija je površina delimično zaštićena mrežom od organskog premaza“, MP-15/00, (2000).

T. Simović, Lj. Gajić-Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, „Uređaj za dobijanje elastičnih molekulskih mikrofiltra od aluminijum-oksida u obliku folije“, MP-16/00, (2000).

Lj. Gajić-Krstajić, N. Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, „Univerzalni šaržni uređaj za elektohemijsku proizvodnju aktivnog hlora – hipohlorita“, MP-118/03, 2004 (zaštićen mali patent)

Lj. Gajić-Krstajić, N. Trišović, T. Trišović, „Aparat za proizvodnju aktivnog hlora“, MP-104/04, 2005 (zaštićen mali patent).

T. Trišović, M. Spasojević, L. Ribić-Zelenović, L. Rafailović, N. Trišović, „Uređaj za elektohemijsku sintezu materijala u modularnim reaktorima sa samočišćućim reversnim elektodama“, P-2005/0767, (u postupku zaštite).

T. Trišović, S. Gojković, M. Spasojević, B. Grgur, „Modularni protočni elektohemijski reaktor“, P-2005/0349 (u postupku zaštite).

N. Trišović, Lj. Gajić-Krstajić, N. Krstajić, T. Trišović, „Uređaj za istovremenu proizvodnju i doziranje aktivnog hlora koji koristi slanu vodu kao sirovinu“, P-2005/0135 (u postupku zaštite).

N. Trišović, T. Trišović, „Uređaj za proizvodnju poluvlažnih smeša sa planetarnim mehanizmom“, MP-2005/0022 (u postupku zaštite).

L. Rafailović, B. Grgur, S. Pašalić, T. Trišović, „Uređaj za paralelnu proizvodnju i doziranje dezinficijensa industrijskog kapaciteta“, P-2006/0441 (u postupku zaštite).

Prototipovi uređaja


2
Modularni šaržni uređaj za paralelnu proizvodnju i doziranje dezinficijensa

3
Uređaj za elektrohemijsku proizvodnju i doziranje aktivnog hlora sa modularnim reaktorima protočnog tipa

4
Uređaj za elektrohemijsku proizvodnju aktivnog hlora sa modularnim reaktorima šaržnog tipa

5
Uređaj za elektohemijsku proizvodnju aktivnog hlora sa cevnim reaktorom i podhlađivanjem reakcionog rastvora

6
Uređaj za elektrohemijsku dezinfekciju (hlorisanje) vode u bazenima za kupanje i fontanama

 


Nagrade

 • I nagrada Privredne Komore Beograda za pronalazak (1997 godina)
 • Uređaj za proizvodnju aktivnog hlora, Srebrna Medalja sa likom Nikole Tesle u oblasti novih tehnologija,  Pronalazaštvo – Beograd 2005.
 • Modularni protočni elektohemijski reaktor, Zlatna Medalja sa likom Nikole Tesle za pronalazak,  Pronalazaštvo – Beograd 2005.
 • Elektohemijski uređaj za proizvodnju i doziranje dezinfekcionih sredstava, Godišnja nagrada privredne komore Beograda za pronalazak, 2004/2005.
 • Elektohemijski uređaj za proizvodnju i doziranje dezinfekcionih sredstava, Nagrada grada Beograda za oblast nauke i pronalazaštva za 2004 god. dodeljena 2005 god.
 • Elektohemijski uređaj za proizvodnju aktivnog hlora, Zlatna medalja, MAKINOVA, Skoplje 2005.
 • Modular eletrochemical generator, ARCA medal, ARCA 2006 – International Exhibition of Novelties, New Ideas, New Products and Technologies, Zagreb, 19-24 September, 2006.
 • System For Electrochemical Production and Dosing Active Chlorine High Capacity, GENIUS MEDAL, International Inventions Fair, Budapest, Hungary, 2006.
 • Uređaj za istovremenu proizvodnju i doziranje Sredstava za dezinfekciju industrijskog kapaciteta, Zlatna plaketa sa zlatnom medaljom, Izložba “PRONALAZAŠTVO” – Beograd 2006.
 • Diploma i medalja Ministarstva nauke i obrazovanja Ruske Federacije za visoki naučno-tehnički doprinos razvoju pronalazaštva, IF, Budapest, Hungary, Novembar 2007.
 • Univerzalni uređaj za elektohemijsku sintezu sa modularnim reaktorima protočnog tipa, Bronzana medalja sa likom Nikole Tesle u oblasti novih tehnologija, Pronalazaštvo – Beograd 2007.
 • Multifunkcionalna elektohemijska ćelija i uređaj za proizvodnju aktivnog hlora sa cevnim reaktorom i pothlađivanjem reakcionog rastvora, Specijalno priznanje sa zlatnom medaljom, Izložba “PRONALAZAŠTVO” – Beograd 2008.